VZDELÁVANIE

 

Základom úspechu každej spoločnosti sú ľudia. Bez ľudí je totiž organizácia len súborom majetku bez duše a pridanej hodnoty. Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov je tak nevyhnutnou súčasťou podniku či organizácie bez ohľadu na jej veľkosť, zameranie, právnu formu či oblasť podnikania.

Vzdelávanie prispôsobujeme na mieru požiadavkám a potrebám našich klientov, pričom sa snažíme o dosiahnutie čo najvyššej pridanej hodnoty pre účastníkov a organizáciu.

Pri príprave a realizácii vzdelávania využívame vedomosti, zručnosti a skúsenosti, ktoré sme nadobudli spoluprácou a praxou  v domácich i medzinárodných spoločnostiach a snažíme sa ich ďalej rozvíjať a poskytovať svojim klientom.

Počas našej histórie sme stáli pri vzdelávacích projektoch, cez ktoré úspešne prešlo viac ako 6.000 ľudí. Okrem projektového a organizačného riadenia vzdelávacích programov sme poskytovali a aj naďalej poskytujeme aj lektorské zabezpečenie vzdelávania vo viacerých oblastiach:

  • Projektový manažment,
  • Tímová spolupráca,
  • Komunikačné a prezentačné zručnosti,
  • Manažérske vzdelávanie a Leadership,
  • Informačné technológie a iné.

 

 

Vedeli ste, že...?

Vzdelávanie je možné robiť nie len konvenčnými metódami, ale aj s využitím rôznych inovatívnych prvkov aktivizácie, interakcie, hier či netradičného prostredia. Vzdelávanie je možné spojiť s podnikovými podujatiami ako napr. Teambuilding a pripraviť tak pre zamestnancov kombináciu oddychu a osobného rozvoja, ktorý pomôže nie len jednotlivcom, ale celej spoločnosti.

Pre viac informácií o vzdelávaní nás kontaktujte a my Vám radi poskytneme detailnejšie informácie.

Späť na služby >>

© FLASH Consulting, s.r.o., 2016

design by maranveart

2016