O NÁS

Spoločnosť FLASH Consulting, s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu od roku 2009, pričom svojim vznikom a činnosťou nadviazala na už predchádzajúce podnikateľské aktivity a skúsenosti realizované v rámci živnostenského oprávnenia a spolupráce s inými subjektmi.

 

V rámci svojej podnikateľskej činnosti sa dlhodobo zameriavame na oblasť komplexného projektového manažmentu, riadiacich a poradenských služieb, do portfólia ktorých patrí najmä spracovanie strategických dokumentov, analýz, prieskumov, riadenie obchodných činností ako aj riadenie a rozvoj ľudských zdrojov.

 

Počas našej existencie sme pripravovali, nastavovali, implementovali a riešili množstvo projektov, a to nie len na území Slovenska, ale aj v zahraničí. Medzi našimi klientmi a partnermi nájdete domáce i medzinárodné spoločnosti, subjekty verejno-súkromného charakteru, či inštitúcie verejnej správy a samosprávy. V každej z uvedených oblastí pritom vieme prispôsobiť svoju činnosť a služby tak, aby sme prispeli k dosiahnutiu reálneho pokroku a očakávaných výsledkov.

 

Náš tím tvoria skúsení ľudia s kompetenciami v oblasti consultingu, projektového a manažérskeho riadenia a analytického myslenia, ktorí sú ochotní a pripravení Vám pomôcť a poskytnúť svoje služby tak, aby ste získali očakávaný výsledok.

NAŠE  HODNOTY

ODBORNOSŤ

CIEĽOVOSŤ

INOVATÍVNOSŤ

Naše skúsenosti nám umožňujú vytvárať koncepčné riešenia, ktoré Vás posunú pred k želanému výsledku.

Našu pozornosť koncentrujeme na dosiahnutie Vami definovaných požiadaviek a cieľov.

Hľadáme a poskytujeme nové myšlienky a tvorivý prístup, ktoré Vám umožnia získať konkurenčnú výhodu a náskok na trhu.

FLEXIBILITA

ZODPOVEDNOSŤ

TÍMOVOSŤ

Sme schopní efektívne sa prispôsobovať požiadavkám klientov a kreovať naše služby tak, aby zodpovedali Vašim potrebám a predstavám.

Uvedomujeme si, že svojou činnosťou ovplyvňujeme svojich klientov a okolie, preto rešpektujeme Vaše požiadavky a snažíme sa o súlad a férový prístup vo všetkých smeroch.

Dokážeme vytvoriť a podporiť flexibilné tímy ako aj stať sa súčasťou kolektívu, do ktorého Vy potrebujete priniesť zmenu či inovácie, pričom rešpektujeme a vnímame ich potreby.

© FLASH Consulting, s.r.o., 2016

design by maranveart

2016