INVESTIČNÁ POMOC

Vaše investície ešte zefektívnime.

Rozmýšľate nad rozširovaním svojho biznisu, alebo úplne novou investíciou na „zelenej lúke“?

Hľadáte dodatočné zdroje, ktoré by Vás motivovali uskutočniť svoje plány?

Plánujete vytvárať nové pracovné miesta v regiónoch Slovenska?

Chcete investovať s využitím investičnej pomoci a neviete ako na to?

V rámci vzájomnej spolupráce Vám vieme poskytnúť poradenstvo ako aj komplexné služby v súvislosti s prípravou a realizáciou investičného zámeru vo Vami zvolenom regióne spojeného s prípravou žiadosti o poskytnutie investičnej pomoci.

 

V minulosti sme pripravovali a podieľali sa na realizácii zaujímavých investičných projektov pre výrobné závody s domácim i medzinárodným zázemím ako napríklad:

  • Investičný zámer výstavby výrobného závodu v Nitre
  • Investičný projekt rozširovania existujúcej výroby podniku v Trnavskom samosprávnom kraji

 

Ak máte záujem investovať v niektorom zo slovenských regiónov a chceli by ste sa poradiť či pomôcť v oblasti investičnej pomoci, obráťte sa na nás. Radi Vám pomôžeme.

 

 

 

Vedeli ste, že...?

Okrem grantových schém financovaných z fondov EÚ existuje možnosť požiadať aj o investičnú pomoc na základe zákona č. 561/2007 Z.z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších podpisov, ktorý nadväzuje na predchádzajúce právne úpravy, ktorými boli napr. Zákon o investičných stimuloch alebo Schéma regionálnej pomoci pre veľké podniky. Zákon administruje Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré je centrálnou inštitúciou kompetentnou na rokovanie a poskytovanie investičných stimulov.

Môže Vás zaujímať

Fondy EÚ >>

Rozvojové projekty  >>

Späť na služby >>

© FLASH Consulting, s.r.o., 2016

design by maranveart

2016