ANALÝZY A STRATEGICKÉ DOKUMENTY

  • Analýzy
  • Strategické dokumenty

Kvalitná analýza môže zásadne ovplyvniť správnosť Vašich strategických rozhodnutí.

Potreba klienta

Identifikácia

požiadaviek

Metodický

rámec

Výskum

a podklady

Spracovanie

materiálu

Pripomienkovanie

a finalizácia

Výstup

pre klienta

Späť na služby >>

© FLASH Consulting, s.r.o., 2016

design by maranveart

2016