Aktuality a užitočné informácie

 

 

Okrem grantových schém financovaných z fondov EÚ existuje možnosť požiadať aj o investičnú pomoc na základe zákona č. 561/2007 Z.z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších podpisov, ktorý nadväzuje na predchádzajúce právne úpravy, ktorými boli napr. Zákon o investičných stimuloch alebo Schéma regionálnej pomoci pre veľké podniky. Zákon administruje Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré je centrálnou inštitúciou kompetentnou na rokovanie a poskytovanie investičných stimulov.

 

Investičná pomoc na Slovensku v roku 2016

 

Výskumná agentúra Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásila 3. februára 2016  výzvu na predkladanie projektov na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier.

Podpora Priemyselných výskumno-vývojových centier

© FLASH Consulting, s.r.o., 2016

design by maranveart

2016